RARTEL Iwanicki Wojciech

RARTEL Iwanicki Wojciech

jest firmą specjalizującą się w branży teletechnicznej, która powstała w 2015 roku na bazie wieloletniego doświadczenia zawodowego jej założyciela oraz zespołu specjalistów. Współpracujemy z wybitnymi i docenianymi inżynierami budownictwa, którzy mogą się pochwalić opracowaniem dokumentacji projektowej dla wielu prestiżowych kolejowych i drogowych inwestycji w Polsce. Świadczymy usługi w zakresie: koncepcji programowo przestrzennych, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, dokumentacji technicznych, specyfikacji technicznych i materiałów przetargowych (w tym: program funkcjonalno użytkowy, specyfikacje - przedmiar robót).


Kolej

Rynek kolejowy jest naszym podstawowym obszarem działania. Realizujemy kompleksowe dokumentacje projektowe w branży teletechnicznej obejmujące zarówno łączność przewodową jak i radiową, a także systemy bezpieczeństwa i informacji podróżnych.


Drogi

Przede wszystkim realizujemy dokumentacje projektowe w zakresie budowy kanałów technologicznych w myśl Rozporządzenia o drogach publicznych. Sporządzamy projekty przebudowy odcinków kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych z nowo projektowanymi/przebudowywanymi drogami.


Przemysł

Opracowujemy dokumentacje projektowe dla różnego rodzaju obiektów przemysłowych. Zajmujemy się modernizacją oraz wdrażaniem nowoczesnych systemów monitoringu wizyjnego z analityką obrazu, a także budową łączy telekomunikacyjnych dla realizacji zdalnego sterowania czy nadzoru.


Edukacja

Jest to nowy obszar naszych usług, Wprowadzamy kadrę pracowniczą na rynek kolejowym w zakresie systemów telekomunikacyjnych. Szkolimy z obsługi programów typu cad.O NAS

Jesteśmy firmą specjalizującą się w branży teletechnicznej, która powstała w 2015 roku na bazie wieloletniego doświadczenia zawodowego jej założyciela oraz
zespołu specjalistów. Współpracujemy z wybitnymi i docenianymi inżynierami budownictwa, którzy mogą sie pochwalić opracowaniem dokumentacji
projektowej dla wielu prestiżowych kolejowych i drogowych inwestycji w Polsce. Świadczymy usługi w zakresie: koncepcji programowo przestrzennych, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, dokumentacji technicznych, specyfikacji technicznych, materiałów przetargowych w tym: program funkcjonalno użytkowy, specyfikacje - przedmiar robót.

Pracujemy na licencjonowanych oprogramowaniach, co sprawia, że jesteśmy godnym zaufania i rzetelnym partnerem przy realizacji inwestycji. Naszym podstawowym narzędziem pracy jest MicroStation firmy Bentley, co zapewnia profesjonalne wykonywanie dokumentacji projektowej.

Dzięki współpracy z projektantami innych specjalności, zwłaszcza: sterowania ruchem kolejowym oraz energetyki, jesteśmy w stanie kompleksowo opracowywać dokumentacje.


KONTAKT

RARTEL Iwanicki Wojciech

Zatorska 116/3A
Wrocław, 51-215

Biuro


Kwidzińska 4 lok. 01
Wrocław, 51-416

NIP: 8942928686

Formularz Kontaktowy

Imię i nazwisko

Adres E-mail

WiadomośćDOŚWIADCZENIE


Mapa1

Mapa2

Mapa3