RARTEL Iwanicki Wojciech

jest firmą specjalizującą się w branży teletechnicznej, która powstała w 2015 roku na bazie wieloletniego doświadczenia zawodowego jej założyciela oraz zespołu specjalistów. Współpracujemy z wybitnymi i docenianymi inżynierami budownictwa, którzy mogą sie pochwalić opracowywaniem dokumentacji projektowej dla wielu prestiżowych kolejowych i drogowych inwestycji w Polsce. Świadczymy usługi w zakresie: koncepcji programowo przestrzennych, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, dokumentacji technicznych, specyfikacji technicznych, materiałów przetargowych w tym: program funkcjonalno użytkowy, specyfikacje - przedmiar robót

Kolej

Rynek kolejowy jest naszym podstawowym obszarem działania. Realizujemy kompleksowe dokumentacje projektowe w branży teletechnicznej obejmujące zarówno łączność przewodową jak i  radiową a także systemy bezpieczeństwa i informacji podróżnych.

Drogi

 

Przede wszystkim realizujemy dokumentacje projektowe w zakresie budowy kanałów technologicznych w myśl Rozporządzenia o drogach publicznych. Sporządzamy projekty przebudowy odcinków kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych z nowo projektowanymi / przebudowywanymi drogami.

Przemysł

Opracowujemy dokumentacje projektowe dla różnego rodzaju obiektów przemysłowych. Zajmujemy się modernizacją oraz wdrażaniem nowoczesnych systemów monitoringu wizyjnego z analityką obrazu. Zajmujemy się budową łączy telekomunikacyjnych dla realizacji zdalnego sterowania czy nadzoru.

Edukacja

Jest to nowy obszar naszych usług, Wprowadzamy kadrę pracowniczą do pracy na rynku kolejowym w zakresie systemów telekomunikacyjnych. Szkolimy z obsługi programów typu cad.

Copyright ©2017 RARTEL Iwanicki Wojciech, All Rights Reserved.
Hit counter: 1819
free website
built with
kopage